S cieľom uľahčiť užívateľom používať naše webové stránky využívame cookies. Používaním našich stránok súhlasíte s ukladaním súborov cookie na vašom počítači / zariadení. Nastavenia cookies môžete zmeniť v nastavení vášho prehliadača.

NOVINKY

arr3Odborné kurzy pre autorizované metroligické pracoviská / DTCO 3.0https://www.tamex.sk/Kurzy-pre-AMP-c47_0_1.htm...

KONTAKTY

TAMEX, spol. s r.o.
Stará Vajnorská 3
831 04 Bratislava
tel: +421 (2) 44 45 49 22 / 23
fax: +421 (2) 44 45 49 35
tamex@tamex.sk
IČO: 17319871
DIČ DPH: SK2020350035

Poskytované služby / Overenie

Oprava


 

V súlade s legislatívou SR (zákonom ministerstva dopravy a zákonom o metrológii) overovanie záznamových zariadení (ďalej len tachografov) môžu vykonávať iba fyzické alebo právnické osoby, ktoré sú držiteľom autorizácie na predmetnú činnosť. Vzhľadom k tomu, že spoločnosť TAMEX je držiteľom registrácie na opravu a montáž (výmenu) tachografov a vzhľadom k tomu, že zákon o metrológii nepovoľuje súčasne vykonávať aj ich overovanie, tak túto službu zabezpečuje spoločnosť TAMEX postredníctvom partnerskej spoločnosti TachTest priamo v mieste svojej prevádzky.

 

Overovanie tachografov sa vykonáva ako následné overenie po každej oprave, montáži, výmene tachografov, po uplynutí 2-ročnej doby platnosti overenia, alebo za podmienok, ktoré sú definované v súvisiacich legislatívnych predpisoch, ako napr. v prípade poškodenia zabezpečovacích značiek, overovacej značky, v prípade zmeny rozmeru pneumatík hnacej nápravy motorového vozidla, v prípade odchýlky času o viac ako 20 min., v prípade zmeny EČV, atď.

 

Predmetom overenia tachografu je vstupná obhliadka, zmeranie vozidla, kontrola a nastavenie tachografu. V prípade analógových tachografov je súčasťou overenia aj skúšobný záznam na tachografovom krúžku (záznamovom liste). Po overení tachografu s kladným výsledkom nasleduje plombovanie overovacou značkou autorizovanej osoby (dielne), vystavenie a umiestnenie štítku na A alebo B stĺpik vozidla na strane dverí vodiča a vystavenie protokolu o overení. Čas overenia tachografu, pri dodržaní všetkých úkonov je cca 45 až 75 min. v závislosti od rozsahu skúšok a meraní pri overení tachografu. Overenia kratšie ako 30 min. nie sú vykonané v súlade so schválenými postupmi a za bežných okolností sú odhalené pri kontrolách.

 

V prípade zistenia poruchy pri overení musí byť vykonaná oprava tachografu registrovanou dielňou, alebo jeho výmena. Týka sa to aj snímača a kabeláže tachografu.

 

Overovanie tachografov je povolené vykonávať iba na pracoviskách so schválenou etalónovou dráhou (iba na schválených pracoviskách). Overenia tachografov vykonávané mimo schválené pracoviská, vzhľadom k tomu že neboli splnené podmienky autorizácie sú neplatné. Týka sa to aj prípadov, kedy autorizovanou osobou (dielňou) neboli dodržené predpísané postupy.

 

              Vzor protokolu z overenia a štítku na protokole

Protokol

Záznamové zariadenia (tachografy) sú kľúčovým prvkom pri bezpečnosti cestnej premávky. V Slovenskej republike platí  zákon č. 461/2007 Z.z. o používaní záznamového zariadenia v cestnej doprave vydaný ministerstvom dopravy a zákon č.157/2018 Z.z. o metrológii a o zmene a doplnení niektorých zákonov účinný od 01.07.2018. V rámci EÚ platí aj vykonávacie nariadenie Komisie (EÚ) 2016/799, ktorým sa vykonáva nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č. 165/2014, ktorým sa ustanovujú požiadavky na konštrukciu, skúšanie, montáž, prevádzku a opravu tachografov a ich komponentov. Uvedené legislatívne predpisy počas najbližších mesiacov na prelome rokov 2018/2019 prinášajú so sebou nové povinnosti pre všetkých poskytovateľov služieb v oblasti tachografov:

 

1. povinnú akreditáciu ako skúšobné a kalibračné laboratórium podľa normy ISO/IEC 17025: 2017

2. povinnú obnovu technického vybavenia z dôvodu zavedenia novej generácie digitálnych tachografov, tzv. inteligentných tachografov s účinnosťou v roku 2019

3. personálne a organizačné zmeny z dôvodu akreditácie a z dôvodu účinnosti nového zákona č.157/2018z. o metrológii

4. viac kontrolných a administratívnych úkonov počas overovania, ako to bolo doteraz na základe usmernenia ministerstva dopravy v nadväznosti na európsku legislatívu. 

 

Od roku 2010 na základe usmernenie ÚNMS SR a zákona o metrológii autorizovaná osoba, ktorá zabezpečuje overovanie tachografov nesmie byť súčasne registrovanou osobou, ktorá zabezpečuje opravy, montáže a výmeny tachografov a jeho príslušenstva.

 

Z vyššie uvedených dôvodov, ako aj z dôvodu, že za posledných cca 7 rokov sa nemenili ceny služieb, od 01.07.2018 sa komplexne upravili ceny, ktoré sú dostupné v maloobchodnom cenníku na web stránke www.tamex.sk, viď. odkaz €-cennik.zákazník. Pre vstup do cenníka poskytneme prístupové heslo na základe e-mailu, ktorý zašlite na adresu tamex@tamex.sk.

MzU5NW