S cieľom uľahčiť užívateľom používať naše webové stránky využívame cookies. Používaním našich stránok súhlasíte s ukladaním súborov cookie na vašom počítači / zariadení. Nastavenia cookies môžete zmeniť v nastavení vášho prehliadača.

NOVINKY

arr3Odborné kurzy pre autorizované metroligické pracoviská / DTCO 3.0https://www.tamex.sk/Kurzy-pre-AMP-c47_0_1.htm...

NAJPREDÁVANEJŠI

cena                       
skladom

KONTAKTY

TAMEX, spol. s r.o.
Stará Vajnorská 3
831 04 Bratislava
tel: +421 (2) 44 45 49 22 / 23
fax: +421 (2) 44 45 49 35
tamex@tamex.sk
IČO: 17319871
DIČ DPH: SK2020350035

Úvod » Výdaj kariet do tachografov

Výdaj kariet do tachografov

 

V tejto sekcii sa nachádzajú všetky informácie týkajúce sa ku podávaniu žiadostí o karty vodičov a podniku ku digitálnym tachografom. Vydané karty vodičov a podniku sú kompatibilné s digitálnymi tachogrami druhej generácie. Kompatibilné sú aj karty vodičov a podniku druhej generácie s digitálnymi tachografmi prvej generácie. Ku tachografom ponúkame komplexné služby už viac ako 25 rokov čo sa týka ich predaja / montáže / servisu / overenia treťou stranou / sťahovania / prenosu / archivácie / vyhodnocovania dát vrátane kariet vodičov. Všetky služby ku tachografom zabezpečujeme v súlade s legislativou SR. 

 


 Vážení žiadatelia o karty do digitálnych tachografov !

 

Tlačivá ku kartám vodičov a podnikovým kartám vydávame v čase od 7:30 - 17:00 hod. a vyplnené žiadosti prijímame v čase od 8:30 - 15:30 hod. Prosím postupujte podľa nižšie popísaných pokynov a nahliadnite do sveta smart produktov a simulátorov ku digitálnym tachografom typu DTCO 1381. Odkazy ku týmto produktom nájdete aj v tejto sekcii našej web stránky

 

Pred podaním žiadosti o kartu vodiča a/alebo podniku si pozorne prečítajte ďalej uvedené pokyny, ktoré sú popísané na zadnej strane predmetných žiadostí.

 

Pokyny_ku_karte_vodica.pdf

Pokyny_ku_karte_podniku.pdf

 

Postup na vydanie karty vodiča, v prípade úhrady správneho poplatku zo strany zamestnávateľa

 

POSTUP_na_vydanie_TACHO_karty_na_firmu.pdf

 

Pozor, ďalej uvedené žiadosti sú len vzorové a ich výtlačky nie je možné použiť na podanie žiadosti o vydanie karty vodiča a /alebo podniku.

 

Vzor_ziadosti_o_kartu_podniku.pdf

Vzor_ziadosti_o_kartu_vodica.pdf

 

Pred podaním žiadosti o kartu vodiča a/alebo podniku je potrebné, aby ste si originály žiadostí vyzdvihli v jednom zo zberných miest v SR. Takýmto zberným miestom je aj spoločnosť TAMEX. Pri preberaní originálu žiadosti nezabudnite na to, že musíte obdržať aj šek s jedinečným variabilným symbolom. Z bezpečnostných dôvodov žiadosť o kartu vodiča musí podať osobne vodič a žiadosť o kartu podniku osobne majiteľ podniku, alebo ním splnomocnená osoba. Pozor, podpis na splnomocnení musí byť overený notárom. Vaše údaje v žiadosti musia byť vyplnené čitateľne (nesmie sa škrtať). V prípade karty vodiča ku žiadosti musíte priložiť aj Vašu fotografiu, vodičský preukaz a ďalšie doklady podľa pokynov uvedených na zadnej strane žiadosti. Pozor na doklady potrebné aj pri podaní žiadosti o podnikovú kartu. Bez potvrdenia o úhrade poplatku za kartu vodiča a/alebo podniku, ako aj bez splnenia požiadaviek na zadnej strane žiadostí nie je možné ich prevzatie k spracovaniu.

 

Všeobecné informácie ku digitálnym tachografom a súvisiacim kartám

 

Európska únia (pred tým Európske spoločenstvo) a v nadväznosti na to AETR štáty si prostredníctvom záznamových zariadení (ďalej len tachografov) vytvorili jednotný systém na zaznamenávanie pracovných aktivít vodičov (jazda / prestávka / odpočinok / pohotovosť / ostatné práce), prejdenú dráhu a rýchlosť motorového vozidla za účelom kontroly dodržiavania sociálnej legislatívy podľa nariadenia Európskeho parlamentu a Rady 561/2006/ES (pred tým podľa nariadenia Rady 3820/85/EHS) v znení ďalších predpisov. Týmito legislatívnymi krokmi sa docielil súlad viacerých právnych predpisov v sociálnej oblasti, ktoré sa týkajú cestnej dopravy a ktoré slúžia k harmonizácii a k vytvoreniu rovnakých podmienok hospodárskej súťaže v oblasti dopravy za účelom zlepšenia pracovných podmienok a zabezpečenia bezpečnosti na pozemných komunikáciách.

 

Digitálny tachograf

DTCO

Vstupom do 21. storočia sa v Európe vytvorili všetky predpoklady na zavedenie digitálnej technológie aj do oblasti tachografov. Tým sa vytvorila cesta pre úplne novú generáciu zariadení, ktoré nahradili dovtedy používané analógové tachografy. Digitálny tachograf má tvar a rozmer autorádia. Okrem displeja, miesta na vkladanie tachografových kariet a ovládacích tlačidiel je vybavený aj termotlačiarňou. Bez vloženej karty vodiča, okrem niektorých legislatívnych výnimiek, vodič technicky môže uskutočniť jazdu, ale ide o priestupok, keď že jeho jazda sa nezaznamenáva na jeho osobnej karte vodiča. Aj keď je digitálny tachograf vybavený s termotlačiarňou, tak tieto výtlačky neplnia ten istý  účel, ako záznamové listy u analógových tachografov a preto tieto výtlačky nie je možné použiť ku archivácii. V prípade digitálnych tachografov sa údaje o činnostiach a o prevádzke zaznamenávajú nie len na karte vodičov, ale aj v samotnom digitálnom tachografe. Karty vodičov sú v podstate záznamové listy v novom poňatí. Pri digitálnych tachografoch ide o záznam na dvoch samostatných pamäťových médiách. Na kartách vodičov sa zaznamenávajú len údaje vodiča (vlastníka karty) a v digitálnych tachografoch sa zaznamenávajú údaje všetkých vodičov, ktorých karty boli použité v digitálnom tachografe. V prípade analógových tachografov sa údaje zaznamenávajú od času prvého vloženia záznamového listu do uplynutia 24 hod. V prípade digitálnych tachografov je 24 hod. záznam viazaný na jeden deň, ktorý začína o 00.00 hod. a končí o 24.00 hod. Pokiaľ pracovná aktivita vodiča prechádza cez polnoc, tak sa jej prvá časť nachádza v prvom dni (na výtlačku z tohto dňa) a jej druhá časť sa nachádza v druhom dni (na výtlačku z druhého dňa). Digitálny tachograf sa od doteraz používaných analógových tachografov líši aj záznamom nie v miestnom, ale v UTC čase (Universal Time Coordinated), t.j. v čase nulového pásma. V digitálnom tachografe sa údaje zaznamenávajú v jeho veľkokapacitnej pamäti. Pamäť digitálneho tachografu má kapacitu 365 dní. Po zaplnení kapacity digitálneho tachografu sa najstaršie údaje postupne prepisujú novými. Pokiaľ dôjde k prepisu týchto údajov bez ich predchádzajúceho stiahnutia, tak sa to považuje za priestupok. Údaje z digitálnych tachografov sa musia sťahovať najneskôr každé 3 mesiace od ich posledného prenosu. V prípade sťahovania sa údaje z digitálneho tachografu iba kopírujú.

OThkMDQ