S cieľom uľahčiť užívateľom používať naše webové stránky využívame cookies. Používaním našich stránok súhlasíte s ukladaním súborov cookie na vašom počítači / zariadení. Nastavenia cookies môžete zmeniť v nastavení vášho prehliadača.

NOVINKY

arr3Odborné kurzy pre autorizované metroligické pracoviská / DTCO 3.0https://www.tamex.sk/Kurzy-pre-AMP-c47_0_1.htm...

NAJPREDÁVANEJŠI

KONTAKTY

TAMEX, spol. s r.o.
Stará Vajnorská 3
831 04 Bratislava
tel: +421 (2) 44 45 49 22 / 23
fax: +421 (2) 44 45 49 35
tamex@tamex.sk
IČO: 17319871
DIČ DPH: SK2020350035

Vážení zákazníci.                                                                            

Úrad verejného zdravotníctva Slovenskej republiky dňa 29.marca 2020 vydal opatrenie č. LP/2777/2020, na základe ktorého môžu byť OTVORENÉ aj autorizované a registrované dielne poskytujúce služby v oblasti tachografov a obmedzovačov. Prevádzky uvedené v opatrení musia sprísniť hygienický režim. S účinnosťou od 30. marca do odvolania umožnia, respektívne zabezpečia: vstup a pobyt v prevádzke len s prekrytými hornými dýchacími cestami (napríklad rúško, šál, šatka, atď.) / pri vchode do prevádzky aplikovať dezinfekciu na ruky alebo poskytnúť jednorazové rukavice / v radách nakupujúcich zabezpečiť odstup minimálne 2 metre / počet nakupujúcich v prevádzke v jednom okamihu nesmie prekročiť koncentráciu jeden nakupujúci na 25 m2 z predajnej plochy prevádzky / na všetky vstupy do prevádzky viditeľne umiestniť oznam o povinnosti dodržiavať vyššie uvedené hygienické opatrenia a oznam o maximálnom počte zákazníkov v jednom okamihu. Pozor, žiadosti o karty do digitálnych tachografov sa zatial neprijímajú /na túto službu nebola vydaná výnimka/.

V tejto súvislosti Vám oznamujeme, že od 01.04.2020 obnovujeme poskytovanie služieb na tachografy na adrese Stará Vajnorská 3 Bratislava.

V prípade požiadavky o overenie tachografu najprv prejdite na stránku www.tachtest.sk.

V prípade požiadavky o opravu / výmenu tachografu alebo jeho systému nás najprv kontaktujte telefonicky na +421 2 444 549 22 alebo 0903 55 66 00.

Pozor, pre poskytnutie služieb v priestoroch na Starej Vajnorskej 3 sa musia povinne dodržiavať nižšie uvedené pokyny !

1.   Vstup do areálu a pohyb v areáli je povolený len objednaným zákazníkom a to

- s ochranným rúškom alebo jeho účinnou náhradou tak, aby boli prekryté ústa a nos /dýchacie cesty/

- s ochrannými rukavicami

2.   S objednaným vozidlom môže prísť iba jedna osoba ako vodič
2.   
Zákazníci, ktorí nie sú objednaný, pred vstupom do areálu sa musia najprv kontaktovať na čísle 02 444 549 22 alebo 0903 55 66 00
3.   V areáli je zakázané parkovať s motorovými vozidlami okrem objednaných zákazníkov /v prípade zaparkovania opustite priestory areálu/
4.   Mimo areál je zakázané parkovať na príjazdovej ceste /ide o súkromný pozemok/ a obmedzovať vstup do areálu
5.   
V areáli je zakázané fajčiť /v prípade potreby choďte mimo areál/
7.   V areáli treba dodržiavať odstup medzi osobami min. 2 metre  
8.   V areáli je zakázané vstupovať do administratívnych a dielenských priestorov
9.   Pre príjem zákaziek a bezhotovostnú platbu je vyčlenený priestor mimo administratívnu budovu
10.  Zákazníci počas celej doby poskytovania služby sa nesmú zdržiavať vo svojom motorovom vozidle
11.  Pre zákazníka počas poskytovania služby je vyčlenený priestor mimo uzavreté priestory s otvoreným /prirodzeným/ vetraním
12.  Kabína pristaveného vozidla musí byť zo strany zákazníka vyčistená, vydezinfikovaná a pred odovzdaním vyvetraná
13.  Platba je možná len platobnou kartou /iná forma platby musí byť vopred dohodnutá/
14.  Je zakázané pristavovať vozidlo s vodičom, ktorý

- bol posledných 14 dní v zahraničí

- má zvýšenú teplotu, kýcha, kašle, .. /má akékoľvek prejavy ochorenia/

15.  Pri platbe a preberaní dokladov sa musí aplikovať dezinfekcia na ruky

Vzhľadom na prijaté všeobecné bezpečnostné a hygienické opatrenia,  pokiaľ nebudú dodržiavané vyššie uvedené pokyny si spoločnosť TAMEX vyhradzuje právo na uzavretie areálu, do ktorého bude vpúšťať len vozidlá objednaných zákazníkov v dohodnutom časovom intervale.

Ďalšie oznamy súvisiace s KORONAVÍRUSOM

V prípade skončenia platnosti karty vodiča, alebo v prípade poškodenia tachografu je potrebné si robiť ručné záznamy času jázd, prestávok, pohotovosti a ostatných prác až do najbližšieho odstavenia motorového vozidla v mieste jeho základne a vyriešenia problému.

Ďalšie dôležité informácie pre dopravcov súvisiace s tachografmi nájdete nižšie a sú dostupné a priebežne aktualizované v sekcii ŠTÁTNY DOPRAVÝ ÚRAD na nižšie uvedenej web stránke.

www.mindop.sk

  • Poskytovanie služieb v oblasti overovania a periodických prehliadok tachografov
  • Vydávania kariet do digitálnych tachografov
  • Prevádzkovania motorového vozidla bez platného overenia a periodickej prehliadky v / mimo SR
  • Dodržiavanie času jázd a prestávok
  • Pod.

        https://www.mindop.sk/ministerstvo-1/statny-dopravny-urad-4/upozornenia-covid-19     

Udelenie doačasnej výnimky národným inšpektorátom práce

https://www.ip.gov.sk/udelenie-docasnej-vynimky-pre-vodicov/

Národný inšpektorát práce na základe poverenia Ústredného krízového štábu Slovenskej republiky zo dňa 18. 03. 2020 týmto v súlade s článkom 14 ods. 2 nariadenia (ES) č. 561/2006 udeľuje dočasnú výnimku z uplatňovania ustanovení nariadenia (ES) č. 561/2006 pre vodičov zapojených do prepravy tovaru v Slovenskej republike, a to od 19. marca 2020 00.00 hod. do 17. apríla 2020 24.00 hod. v nasledujúcom rozsahu:

1. maximálny denný čas jazdy sa zvyšuje z 9 hodín na 11 hodín (výnimka z uplatňovania článku 6 ods. 1 nariadenia (ES) č. 561/2006),

2. maximálny týždenný čas jazdy sa zvyšuje z 56 hodín na 60 hodín (výnimka z uplatňovania článku 6 ods. 2 nariadenia (ES) č. 561/2006,

3.  celkový súhrnný čas jazdy počas dvoch po sebe idúcich týždňov sa zvyšuje z 90 hodín na 96 hodín (výnimka z uplatňovania článku 6 ods. 3 nariadenia (ES) č. 561/2006),

4.  vodič má neprerušovanú prestávku trvajúcu  najmenej štyridsaťpäť minút, ak nezačína čerpať dobu odpočinku, po piatich a pol hodinách jazdy (výnimka z uplatňovania článku 7 nariadenia (ES) č. 561/2006),

5.  minimálny denný odpočinok sa znižuje z 11 na 9 hodín (výnimka z uplatňovania článku 8 ods. 1 nariadenia (ES) č. 561/2006).

Dané rozhodnutie tvorí prílohu tohto článku.

Informácie o udelených výnimkách v jednotlivých členských štátoch sú zverejnené a pravidelne aktualizované na stránke Európskej komisie.

Dočasné výnimky v rámci EÚ

https://ec.europa.eu/transport/sites/transport/files/temporary-relaxation-drivers-covid.pdf

ZTE1MDAwZ