S cieľom uľahčiť užívateľom používať naše webové stránky využívame cookies. Používaním našich stránok súhlasíte s ukladaním súborov cookie na vašom počítači / zariadení. Nastavenia cookies môžete zmeniť v nastavení vášho prehliadača.

NAJPREDÁVANEJŠI

Vaša cena 695,00 EUR
Skladom
Bežná cena bez DPH 336,00 EUR
Vaša cena 305,00 EUR
Skladom
Vaša cena 799,00 EUR
Skladom

Úvod » Žiadosti o karty

Žiadosti o karty

Karta vodiča:

Žiadosti prijímame v čase od 8:30 do 15:30 hod. 

Obnova karty vodiča (aj prvé vydanie) na zbernom mieste bez žiadosti, šeku a fotografie, avšak najskôr 60 dní pred koncom platnosti karty.

Pre kompletné informácie navštívte http://www.digitalnytachograf.sk

Karta podniku:

Predtlačené žiadosti vydávame na našej adrese Stará Vajnorská 3 Bratislava v čase od 7:30 do 16:00 hod.

Pozor! Od marca 2024 je nutné predložiť držiteľov občiansky preukaz - nestačí fotokópia, alebo fotka. Doklad sa skenuje.

V prípade výhrad neváhajte kontaktovať výrobcu karty na štandardnom emailovom kontakte karta@alanata.sk alebo telefonicky na +421 232 112 515.

Žiadosti prijímame v čase od 8:30 do 15:30 hod. 

Pred podaním žiadosti o kartu podniku si pozorne prečítajte pokyny, ktoré sú popísané na zadnej strane predtlačených žiadostí, ktorých vzory si môžete stiahnúť na týchto odkazoch.

- Pokyny_ku_karte_podniku.pdf

Pozor, ďalej uvedené žiadosti sú len vzorové a ich výtlačky nie je možné použiť na podanie žiadosti o vydanie karty vodiča a /alebo podniku.

- Vzor_ziadosti_o_kartu_podniku.pdf

Pred podaním žiadosti o kartu podniku je potrebné, aby ste si originály žiadostí vyzdvihli v jednom zo zberných miest na Slovensku. Z bezpečnostných dôvodovpodáva žiadosť o kartu podniku osobne majiteľ podniku, alebo ním splnomocnená osoba. Pozor, podpis na splnomocnení musí byť overený notárom. Vaše údaje v žiadosti musia byť vyplnené čitateľne (nesmie sa škrtať).

Pozor na doklady potrebné pri podaní žiadosti o podnikovú kartu. Bez splnenia požiadaviek na zadnej strane žiadostí nie je možné ich prevzatie k spracovaniu.

Po prečitaní pokynov Váz pozývame na nahliadnutie do našej ponuky na tejto web stránke. Ponúkame nie len tachografy, ale aj rôzne systémy a spôsoby sťahovania, archivácie a vyhodnocovania dát z tachografov a kariet vodičov. Ponúkame aj SMART riešenia, ktoré prispievajú k uľahčeniu práce vodičov. Pomáhajú vodičom sledovať čas práce vo vozidle tak, aby nemali žiadne náhodné prekročenia prestávok, času jázd a denných odpočinkov, čoho dôsledkom sú pokuty.


Ešte dačo k tachografom

Európska únia (pred tým Európske spoločenstvo) a v nadväznosti na to AETR štáty si prostredníctvom záznamových zariadení (ďalej len tachografov) vytvorili jednotný systém na zaznamenávanie pracovných aktivít vodičov (jazda / prestávka / odpočinok / pohotovosť / ostatné práce), prejdenú dráhu a rýchlosť motorového vozidla za účelom kontroly dodržiavania sociálnej legislatívy podľa nariadenia Európskeho parlamentu a Rady 561/2006/ES (pred tým podľa nariadenia Rady 3820/85/EHS) v znení ďalších predpisov. Týmito legislatívnymi krokmi sa docielil súlad viacerých právnych predpisov v sociálnej oblasti, ktoré sa týkajú cestnej dopravy a ktoré slúžia k harmonizácii a k vytvoreniu rovnakých podmienok hospodárskej súťaže v oblasti dopravy za účelom zlepšenia pracovných podmienok a zabezpečenia bezpečnosti na pozemných komunikáciách.


Digitálny tachograf DTCO

DTCO


Vstupom do 21. storočia sa v Európe vytvorili všetky predpoklady na zavedenie digitálnej a od roku 2019 už aj SMART technológie do oblasti tachografov. Tým sa vytvorila cesta pre úplne novú generáciu zariadení, ktoré nahradili dovtedy používané analógové tachografy.

Digitálny tachograf má tvar a rozmer autorádia. Okrem displeja, miesta na vkladanie tachografových kariet a ovládacích tlačidiel je vybavený aj termotlačiarňou. Bez vloženej karty vodiča, okrem niektorých legislatívnych výnimiek, vodič technicky môže uskutočniť jazdu, ale ide o priestupok, keď že jeho jazda sa nezaznamenáva na jeho osobnej karte vodiča. Aj keď je digitálny tachograf vybavený s termotlačiarňou, tak tieto výtlačky neplnia ten istý účel, ako záznamové listy u analógových tachografov a preto tieto výtlačky nie je možné použiť ku archivácii. V prípade digitálnych tachografov sa údaje o činnostiach a o prevádzke zaznamenávajú nie len na karte vodičov, ale aj v samotnom digitálnom tachografe.

Karty vodičov sú v podstate záznamové listy v novom poňatí. Pri digitálnych tachografoch ide o záznam na dvoch samostatných pamäťových médiách. Na kartách vodičov sa zaznamenávajú len údaje vodiča (vlastníka karty) a v digitálnych tachografoch sa zaznamenávajú údaje všetkých vodičov, ktorých karty boli použité v digitálnom tachografe. V prípade analógových tachografov sa údaje zaznamenávajú od času prvého vloženia záznamového listu do uplynutia 24 hod. V prípade digitálnych tachografov je 24 hod. záznam viazaný na jeden deň, ktorý začína o 00.00 hod. a končí o 24.00 hod. Pokiaľ pracovná aktivita vodiča prechádza cez polnoc, tak sa jej prvá časť nachádza v prvom dni (na výtlačku z tohto dňa) a jej druhá časť sa nachádza v druhom dni (na výtlačku z druhého dňa).

Digitálny tachograf sa od doteraz používaných analógových tachografov líši aj záznamom nie v miestnom, ale v UTC čase (Universal Time Coordinated), t.j. v čase nulového pásma. V digitálnom tachografe sa údaje zaznamenávajú v jeho veľkokapacitnej pamäti.

Pamäť digitálneho tachografu má kapacitu 365 dní. Po zaplnení kapacity digitálneho tachografu sa najstaršie údaje postupne prepisujú novými. Pokiaľ dôjde k prepisu týchto údajov bez ich predchádzajúceho stiahnutia, tak sa to považuje za priestupok. Údaje z digitálnych tachografov sa musia sťahovať najneskôr každé 3 mesiace od ich posledného prenosu. V prípade sťahovania sa údaje z digitálneho tachografu iba kopírujú.

Od 15.06.2019 sa digitálne tachografy nahradili inteligentným SMART tachografom verzie 1, ktorý od 21.08.2023 bude nahradený inteligentným SMART tachografom verzie 2.

Karty vodičov a podniku vydané cca od 15.06.2019 sú kompatibilné s digitálnymi aj inteligentnými tachografmi. Ku tachografom ponúkame komplexné služby už 30 rokov čo sa týka ich predaja / montáže / servisu / overenia treťou stranou / sťahovania / prenosu / archivácie / vyhodnocovania dát vrátane kariet vodičov. Všetky služby ku tachografom zabezpečujeme v súlade s legislativou SR.

NjBhMzMzNj