S cieľom uľahčiť užívateľom používať naše webové stránky využívame cookies. Používaním našich stránok súhlasíte s ukladaním súborov cookie na vašom počítači / zariadení. Nastavenia cookies môžete zmeniť v nastavení vášho prehliadača.

NAJPREDÁVANEJŠI

Vaša cena 695,00 EUR
Skladom
Bežná cena bez DPH 336,00 EUR
Vaša cena 290,00 EUR
Skladom
Vaša cena 799,00 EUR
Skladom

Úvod » Poskytované služby » Tachografy

Poskytované služby / Tachografy

-

Tachografy sú kľúčovým prvkom pre bezpečnosť v cestnej premávke. V súvislosti s tachografmi platí v SR zákon 461/2007 o používaní záznamového zariadenia v cestnej doprave a zákon 157/2018 Z.z. o metrológii a o zmene a doplnení niektorých zákonov v platnom znení. V rámci EÚ vo všeobecnosti platí vykonávacie nariadenie Komisie 2016/799, ktorým sa vykonáva nariadenie Európskeho parlamentu a Rady 165/2014, ktorým sa ustanovujú požiadavky na konštrukciu, skúšanie, montáž, prevádzku a opravu tachografov a ich komponentov.

-

Od roku 2010 na základe usmernenie ÚNMS SR a neskôr na základe zákona o metrológii autorizovaná osoba, ktorá zabezpečuje overovanie tachografov nesmie byť súčasne registrovanou osobou, ktorá zabezpečuje ich opravu a montáž.

-

Oprava / Výmena / Montáž

Montaz

-

V súlade s vyššie uvedeným zákonom opravu a montáž tachografov môžu vykonávať iba fyzické alebo právnické osoby ako podnikateľské subjekty, ktoré sú držiteľom registrácie. Oprava a montáž vykonávaná osobami, ktoré nie sú držiteľmi registrácie, alebo autorizovanou osobou / dielňou vykonávajúcou ich overenie je v rozpore s platnou legislatívou a každý takýto zásah je priestupkom. Oprava tachografov je v prevažnej miere riešená ich výmenou. V prípade digitálnych a inteligentných tachografov z dôvodu bezpečnosti systému oprava nie je povolená legislatívou EÚ a vykonáva sa len ich výmenou.

 -

Spoločnosť TAMEX, ktorá je držiteľom registrácie na opravu a montáž tachografov je zastúpením značky VDO pre SR (pre tým SIEMENS VDO / MANNESMAN KIENZLE / KIENZLE). Okrem dovozu a predaja tachografov značky VDO zabezpečuje ich montáž, záručný, mimozáručný a pozáručný servis. Na ostatné značky tachografov zabezpečuje montáž, mimozáručný a pozáručný servis, záručný len na základe dohody a objednávky vystavenej zástupcom predmetnej značky tachografu alebo motorového vozidla, v ktorom je poškodený tachograf nainštalovaný.


-Oprava / Výmena / Montáž

Periodická prehliadka / overenie tachografu

-

V súlade s vyššie uvedeným zákonom periodické prehliadky a overovanie tachografov môžu vykonávať iba fyzické alebo právnické osoby, ktoré sú držiteľom autorizácie na predmetnú činnosť. Vzhľadom k tomu, že spoločnosť TAMEX je držiteľom registrácie na opravu a montáž tachografov a vzhľadom k tomu, že zákon o metrológii nepovoľuje súčasne vykonávať aj ich overovanie, tak túto službu zabezpečuje postredníctvom partnerskej spoločnosti TachTest, s.r.o. priamo v mieste poskytovania registrovanej činnosti na opravu a montáž tachografov.

 

Overovanie tachografu sa vykonáva pri jeho prvom uvedení do obehu v motorovom vozidle, po uplynutí 2 ročnej doby platnosti overenia, po každej oprave, montáži a výmene tachografu, alebo za podmienok, ktoré sú definované v súvisiacich legislatívnych predpisoch, ako napr. v prípade poškodenia zabezpečovacích značiek, overovacej značky, v prípade zmeny rozmeru pneumatík hnacej nápravy motorového vozidla, v prípade odchýlky času o viac ako 20 min., v prípade zmeny EČV a krajiny registrácie, atď.

 

Predmetom overenia tachografu je vstupná a výstupná obhliadka tachografu, zmeranie charakteristického koeficientu vozidla, kontrola a nastavenie tachografu. V prípade analógových tachografov je súčasťou overenia aj skúšobný záznam na záznamovom liste. Po overení tachografu s kladným výsledkom nasleduje plombovanie overovacou značkou autorizovanej osoby, vystavenie a umiestnenie štítku na A alebo B stĺpik vozidla na strane dverí vodiča a vystavenie protokolu o periodickej prehliadke tachografu. Čas overenia tachografu, pri dodržaní všetkých úkonov je cca 50 až 70 min. v závislosti od rozsahu úkonov pri overení.

 

V prípade zistenia poruchy pri overení musí byť vykonaná oprava tachografu registrovanou dielňou, alebo jeho výmena. Týka sa to aj snímača pohybu a kabeláže tachografu. Od 01.04.2023 na základe prílohy 35 tachografy vyhlášky 161/2019 o meradlách a metrologickej kontrole výmeny tachografov (diditál za digitál / analóg za analóg) môže zabezpečovať aj autorizovaná dielňa (spoločnosť TachTest).

 

Overovanie tachografov je povolené vykonávať iba na pracoviskách so schválenou etalónovou dráhou (iba na schválených pracoviskách). Overenia tachografov vykonávané mimo schválené pracoviská, vzhľadom k tomu že neboli splnené podmienky autorizácie sú neplatné. Týka sa to aj prípadov, kedy autorizovanou osobou neboli dodržené predmetné postupy.

MzhjNjg5