S cieľom uľahčiť užívateľom používať naše webové stránky využívame cookies. Používaním našich stránok súhlasíte s ukladaním súborov cookie na vašom počítači / zariadení. Nastavenia cookies môžete zmeniť v nastavení vášho prehliadača.
Ok

Úvod » Poskytované služby » Tachografy

Poskytované služby / Tachografy

-

Tachografy sú kľúčovým prvkom pre bezpečnosť v cestnej premávke. V súvislosti s tachografmi platí v SR zákon 461/2007 o používaní záznamového zariadenia v cestnej doprave a zákon 157/2018 Z.z. o metrológii a o zmene a doplnení niektorých zákonov v platnom znení. V rámci EÚ vo všeobecnosti platí vykonávacie nariadenie Komisie 2016/799, ktorým sa vykonáva nariadenie Európskeho parlamentu a Rady 165/2014, ktorým sa ustanovujú požiadavky na konštrukciu, skúšanie, montáž, prevádzku a opravu tachografov a ich komponentov.

-

Od roku 2010 na základe usmernenie ÚNMS SR a neskôr na základe zákona o metrológii autorizovaná osoba, ktorá zabezpečuje overovanie tachografov nesmie byť súčasne registrovanou osobou, ktorá zabezpečuje ich opravu, montáž a výmenu.

-

Oprava / Výmena / Montáž

Montaz

-

V súlade s vyššie uvedeným zákonom, opravu, montáž a výmenu tachografov môžu vykonávať iba fyzické alebo právnické osoby ako podnikateľské subjekty, ktoré sú držiteľom registrácie. Oprava a montáž vykonávaná osobami, ktoré nie sú držiteľmi registrácie, alebo autorizovanou osobou / dielňou vykonávajúcou ich overenie je v rozpore s platnou legislatívou a každý takýto zásah je priestupkom. Oprava tachografov je v prevažnej miere riešená ich výmenou. V prípade digitálnych a inteligentných tachografov z dôvodu bezpečnosti systému oprava nie je povolená legislatívou EÚ a vykonáva sa len ich výmenou.

 -

Spoločnosť TAMEX, ktorá je držiteľom registrácie na opravu, montáž a výmenu tachografov je zastúpením značky VDO pre SR (pre tým SIEMENS VDO / MANNESMAN KIENZLE / KIENZLE). Okrem dovozu a predaja tachografov značky VDO zabezpečuje ich montáž, záručný, mimozáručný a pozáručný servis. Na ostatné značky tachografov zabezpečuje montáž, mimozáručný a pozáručný servis, záručný len na základe dohody a objednávky vystavenej zástupcom predmetnej značky tachografu alebo motorového vozidla, v ktorom je poškodený tachograf nainštalovaný.


-Oprava / Výmena / Montáž

Periodická prehliadka / overenie tachografu

-

V súlade s vyššie uvedeným zákonom periodické prehliadky a overovanie tachografov môžu vykonávať iba fyzické alebo právnické osoby, ktoré sú držiteľom autorizácie na predmetnú činnosť. Vzhľadom k tomu, že spoločnosť TAMEX je držiteľom registrácie na opravu, montáž a výmenu tachografov a vzhľadom k tomu, že zákon o metrológii nepovoľuje súčasne vykonávať aj ich overovanie, tak túto službu zabezpečuje postredníctvom partnerskej spoločnosti TachTest, s.r.o. priamo v mieste poskytovania registrovanej činnosti na opravu, montáž a výmenu tachografov.

 

Overovanie tachografu sa vykonáva pri jeho prvom uvedení do obehu v motorovom vozidle, po uplynutí 2 ročnej doby platnosti overenia, po každej oprave, montáži a výmene tachografu, alebo za podmienok, ktoré sú definované v súvisiacich legislatívnych predpisoch, ako napr. v prípade poškodenia zabezpečovacích značiek, overovacej značky, v prípade zmeny rozmeru pneumatík hnacej nápravy motorového vozidla, v prípade odchýlky času o viac ako 20 min., v prípade zmeny EČV a krajiny registrácie, atď.

 

Predmetom overenia tachografu je vstupná a výstupná obhliadka tachografu, zmeranie charakteristického koeficientu vozidla, kontrola a nastavenie tachografu. V prípade analógových tachografov je súčasťou overenia aj skúšobný záznam na záznamovom liste. Po overení tachografu s kladným výsledkom nasleduje plombovanie overovacou značkou autorizovanej osoby, vystavenie a umiestnenie štítku na A alebo B stĺpik vozidla na strane dverí vodiča a vystavenie protokolu o periodickej prehliadke tachografu. Čas overenia tachografu, pri dodržaní všetkých úkonov je cca 50 až 70 min. v závislosti od rozsahu úkonov pri overení.

 

V prípade zistenia poruchy pri overení musí byť vykonaná oprava tachografu registrovanou dielňou, alebo jeho výmena. Týka sa to aj snímača pohybu a kabeláže tachografu.

 

Overovanie tachografov je povolené vykonávať iba na pracoviskách so schválenou etalónovou dráhou (iba na schválených pracoviskách). Overenia tachografov vykonávané mimo schválené pracoviská, vzhľadom k tomu že neboli splnené podmienky autorizácie sú neplatné. Týka sa to aj prípadov, kedy autorizovanou osobou neboli dodržené predmetné postupy.

NDUyZjRlM