S cieľom uľahčiť užívateľom používať naše webové stránky využívame cookies. Používaním našich stránok súhlasíte s ukladaním súborov cookie na vašom počítači / zariadení. Nastavenia cookies môžete zmeniť v nastavení vášho prehliadača.

NAJPREDÁVANEJŠI

Bežná cena bez DPH 336,00 EUR
Vaša cena 290,00 EUR
Skladom
Vaša cena 799,00 EUR
Skladom
Vaša cena 695,00 EUR
Skladom

Úvod » Žiadosti o karty » Karta podniku

Žiadosti o karty / Karta podniku

Karta podniku

Predtlačené žiadosti vydávame na našej adrese Stará Vajnorská 3 Bratislava v čase od 7:30 do 16:00 hod.

Žiadosti prijímame v čase od 8:30 do 15:30 hod. 

Zmeny od 01.03.2024:

Po novom majú držitelia podnikovej a dielenskej karty definovaný trvalý pobyt a elektronickú schránku za účelom plnohodnotnej komunikácie s osobou, ktorá má mať tachografovú kartu po celú dobu platnosti pod svojou kontrolou a zároveň zmena pokrýva aj situáciu ak je žiadateľom cudzinec. Identifikácia držiteľa, ktorá sa preukazuje identifikačným dokladom jednoznačne preukazuje vzťah danej osoby k dopravnému podniku alebo autorizovanej dielni a zároveň eliminujeme riziko uvádzania nesprávnych a neoverených údajov držiteľa karty.

Predkladanie dokladov:

  • Občan SR predkladá pre identifikáciu občiansky preukaz SK alebo alternatívne cestovný pas SK na zaevidovanie, ale sken sa z neho nevytvára.
  • Občan EÚ predkladá pre identifikáciu občiansky preukaz EÚ (identifikačný doklad svojej krajiny) alebo alternatívne cestovný pas EÚ. Z identifikačného dokladu sa vyhotovuje sken. Povolenie pobytu občan EÚ nepredkladá, resp. sa neeviduje.
  • Občan tretej krajiny predkladá cestovný pas a povolenie pobytu (pobytový doklad alebo vízum). Na lehotu povolenia pobytu sa nevzťahuje povinná lehota zotrvania cudzinca v SR 185 dní. Skeny sa vyhotovujú z identifikačného dokladu a povolenia pobytu.

UPOZORNENIE: Občan EÚ a občan tretej krajiny  pre vydanie podnikovej karty nepreukazuje lehotu pobytu 185 dní v SR!

Zvýšenú pozornosť je potrebné zamerať na akceptovanie predkladaných dokladov.

  1. Stále platí, že o tachografovú podnikovú kartu žiada štatutár dopravného podniku osobne na zbernom mieste. Predkladá na overenie doklad totožnosti. V prípade, že žiadosť nepodáva štatutár, je nutné predložiť splnomocnenie s osvedčeným podpisom štatutára dopravného podniku, aby ním určený splnomocnenec mohol predložiť žiadosť o vydanie tachografovej podnikovej karty a doklad na overenie totožnosti splnomocnenca. To znamená, že žiadosť je podávaná buď štatutárom, ktorý predkladá okrem iného svoj doklad totožnosti a aj doklad totožnosti osoby držiteľa karty, alebo žiadateľ (splnomocnenec) príde s overeným splnomocnením štatutára a predkladá svoj doklad totožnosti, ktorý sa zapíše do žiadosti. Pokiaľ je budúci držiteľ karty občan z tretej krajiny, musí prísť osobne na zberné miesto pre kontrolu identity, dokladov a kontroly povolenia pobytu (neplatí pre občanov EÚ). Predložené doklady musia byť vždy originály vrátane splnomocnenia štatutárneho orgánu dopravného podniku (štatutára). Predkladanie kópií dokladov nie je možné akceptovať. Pokiaľ bude zaevidovaná žiadosť obsahujúca kópie dokladov, bude takáto žiadosť zamietnutá.
  2. O tachografovú dielenskú kartu žiada prevádzkovateľ autorizovanej dielne osobne na zbernom mieste. Predkladá doklad na overenie totožnosti prevádzkovateľa autorizovanej dielne. V prípade že žiadosť nepodáva prevádzkovateľ autorizovanej dielne, je nutné predložiť splnomocnenie s osvedčeným podpisom štatutárneho orgánu prevádzkovateľa autorizovanej dielne, aby daný žiadateľ mohol predložiť žiadosť o vydanie tachografovej dielenskej karty spolu s dokladom na overenie totožnosti splnomocnenca. Pokiaľ je budúci držiteľ karty občan z tretej krajiny, musí prísť osobne na zberné miesto pre kontrolu identity, dokladov a kontroly povolenia pobytu (neplatí pre občanov EÚ). Predložené doklady musia byť vždy originály vrátane splnomocnenia štatutárneho orgánu dopravného podniku (štatutára). Predkladanie kópií dokladov nie je možné akceptovať. Pokiaľ bude zaevidovaná žiadosť obsahujúca kópie dokladov, bude takáto žiadosť zamietnutá.

Zmeny pre evidovanie žiadostí o vydanie podnikových a dielenských kariet: 

- Občan SR sa môže preukazovať občianskym preukazom SR alebo cestovným pasom SR

- Občan EÚ sa môže preukazovať občianskym preukazom EÚ alebo cestovným pasom EÚ a nedokladuje povolenie pobytu (zohľadnenie  občanov EÚ, ktorí sú zamestnaní v dopravnom podniku alebo autorizovanej dielni so sídlom v SR a dochádzajú do zamestnania z inej krajiny EÚ, tzv. "pendleri")

- Občan tretej krajiny preukazuje povolenie pobytu bez dokladovania predchádzajúceho pobytu 185 dní v SR 

Pred podaním žiadosti o kartu podniku si pozorne prečítajte pokyny, ktoré sú popísané na zadnej strane predtlačených žiadostí, ktorých vzory si môžete stiahnúť na týchto odkazoch.

- Pokyny_ku_karte_podniku.pdf

Pozor, ďalej uvedené žiadosti sú len vzorové a ich výtlačky nie je možné použiť na podanie žiadosti o vydanie karty vodiča a /alebo podniku.

- Vzor_ziadosti_o_kartu_podniku.pdf

- Vzor_ziadosti_o_kartu_podniku_priloha.pdf

Pred podaním žiadosti o kartu podniku je potrebné, aby ste si originály žiadostí vyzdvihli v jednom zo zberných miest na Slovensku.Z bezpečnostných dôvodov ž žiadosť o kartu podniku osobne majiteľ podniku, alebo ním splnomocnená osoba. Pozor, podpis na splnomocnení musí byť overený notárom. Vaše údaje v žiadosti musia byť vyplnené čitateľne (nesmie sa škrtať).

Pozor na doklady potrebné pri podaní žiadosti o podnikovú kartu. Bez splnenia požiadaviek na zadnej strane žiadostí nie je možné ich prevzatie k spracovaniu.

Karta podniku má žlté sfarbenie. Kartu podniku musí vlastniť každá spoločnosť, ktorá prevádzkuje motorové vozidlá s digitálnymi tachografmi. Podnik musí byť držiteľom minimálne jednej podnikovej kary. Každé zasunutie a načítanie podnikovej karty digitálnym tachografom je v tachografe zaznamenané. Na základe tejto informácie je možné zistiť, čí sa údaje z digitálneho tachografu sťahujú. Podniková karta je pasívna karta, t.j. po jej vydaní sa na nej nezaznamená-vajú žiadne údaje. Platnosť karty podniku je 5 rokov

 

 

 

 

 


ZjQ3MWQ1