S cieľom uľahčiť užívateľom používať naše webové stránky využívame cookies. Používaním našich stránok súhlasíte s ukladaním súborov cookie na vašom počítači / zariadení. Nastavenia cookies môžete zmeniť v nastavení vášho prehliadača.

NAJPREDÁVANEJŠI

Bežná cena bez DPH 336,00 EUR
Vaša cena 290,00 EUR
Skladom
Vaša cena 799,00 EUR
Skladom
Vaša cena 695,00 EUR
Skladom

Úvod » Žiadosti o karty » Karta vodiča

Žiadosti o karty / Karta vodiča

Karta vodiča

Žiadosti prijímame v čase od 8:30 do 15:30 hod. 

Obnova karty vodiča (aj prvé vydanie) na zbernom mieste bez žiadosti, šeku a fotografie, avšak najskôr 60 dní pred koncom platnosti karty.

Pre kompletné informácie navštívte http://www.digitalnytachograf.sk

Karta vodiča má biele sfarbenie. Kapacita karty vodiča je 28 pracovných dní pri priemernom počte 93 denných udalostí. Po zaplnení kapacity karty vodiča sa najstaršie údaje postupne prepisujú novými. Pokiaľ dôjde k prepisu týchto údajov bez ich predchádzajúceho stiahnutia, tak sa to považuje za priestupok.

Vlastníkom karty môže byť iba vodič, ktorý spĺňa požiadavky potrebné k jej vydaniu. Karta vodiča je osobným vlastníctvom vodiča a k jej odobratiu môže dôjsť napr. iba v prípade neoprávnenej manipulácie s kartou.

Údaje z karty vodiča sa musia sťahovať najneskôr každých 28 kalendárnych dní od ich posledného stiahnutia. V prípade sťahovania sa údaje z karty vodiča iba kopírujú. Na kartu vodiča je záznam možný iba cez digitálny tachograf. Karta vodiča je aktívna karta, keďže sa na nej zaznamenávajú všetky aktivity vodiča.

Platnosť karty vodiča je 5 rokov, pokiaľ nie je skrátená napr. dobou platnosti vodičského preukazu

.

USMERNENIE pre zabezpečenie zvýšenej kontroly cudzincov

Celé znenie usmernenia z 25.01.2024

Dodatok k usmerneniu z 21.02.2024

V rámci kontroly zahraničnej fyzickej osoby cudzinec predkladá zamestnancovi zberného miesta jeho identifikačný doklad a pobytový doklad vydaný MV SR, prípadne udelené národné pracovné vízum. V súčasnosti sa ukladajú údaje v rozsahu „číslo pobytového dokladu“ a „dátum lehoty platnosti pobytu do“ (daného dátumu).  Evidencia cudzinca obsahujúca tieto dva údaje je pre schvaľovanie žiadostí  nedostatočná a zároveň systém nedokáže skontrolovať legislatívnu požiadavku podľa nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č. 165/2014, kde karta môže byť vydaná osobe, ktorá sa zdržiava na území SR najmenej 185 dní.

DETAILÝ POPIS JEDNOTLIVÝCH ZMIEN:

a)      IDENTIFIKAČNÝ DOKLAD

Každý žiadateľ sa preukazuje identifikačným dokladom, kde občan SR predkladá Občiansky preukaz SR, zahraničný občan Občiansky preukaz EÚ alebo Cestovný pas.

Pre typ identifikačného dokladu sú na výber možnosti:

  1. Občiansky preukaz SR (prednastavená hodnota pre občanov SR),
  2. Občiansky preukaz EÚ (občania z krajín EÚ, ktorí predložia národný identifikačný doklad) a 
  3. Cestovný pas (občania tretích krajín a občania z krajín EÚ ak nemajú pri sebe občiansky preukaz EÚ)

Typ povolenia pobytu obsahuje na výber možnosti:

  1. Pobytový doklad - platná pobytová karta vydaná MV SR
  2. Národné vízum - platné národné/pracovné vízum, ktoré sa udeľuje v rámci evidencie v IS DT pre každého cudzinca len 1 krát a len na 1 rok

Ďalej je potrebné vyplniť:

  • číslo dokladu – číslo udeleného pobytového dokladu SR (na prednej strane s fotografiou),
  • dátum platnosti pobytu od – dátum vydania dokladu (na zadnej strane dokladu s čipom),
  • dátum platnosti pobytu do - platí do (na prednej strane s fotografiou)
  • štatistická kvalifikácia zamestnania víza – číslo sa vypĺňa len pre voľbu typu „Národné vízum“

UPOZORNENIE: Cudzinec, ktorý sa nachádza v SR viac ako 185 dní, avšak má vydaný nový pobytový doklad, ktorý k dátumu podania žiadosti nespĺňa lehotu zdržania sa cudzinca v SR minimálne 185 dní, predkladá spolu s novým pobytovým dokladom aj pôvodný (neplatný) pobytový doklad, alebo iný doklad preukazujúci predchádzajúci pobyt v SR (napr. potvrdenie MVSR – cudzinecká polícia). Uvedené platí, ak pobyt cudzinca v SR nebol prerušený, respektíve je v minimálnej dĺžke 185 dní.

Doklady sa skenujú, preto musia byť predložené. 

Zmeny od 01.03.2024:

Žiadostí o vydanie karty vodiča 

- Občan SR sa môže preukazovať občianskym preukazom SR alebo cestovným pasom SR

- Občan EÚ sa môže preukazovať občianskym preukazom EÚ alebo cestovným pasom EÚ

- Občan EÚ a Občan tretej krajiny v rámci predĺženého povolenia pobytu môžu pre dokladovanie 185 dní pobytu v SR použiť ďalšie podklady:

a) Rozhodnutie MV SR o udelení tolerovaného pobytu (dočasné útočisko/odídenec), alebo

b) Rozhodnutie MV SR o udelení prechodného pobytu

V prípade nejasností, otázok k zaevidovaniu žiadostí žiadateľov – cudzincov neváhajte kontaktovať výrobcu karty na štandardnom emailovom kontakte karta@alanata.sk alebo telefonicky na +421 232 112 515.


YTQ0YWF