S cieľom uľahčiť užívateľom používať naše webové stránky využívame cookies. Používaním našich stránok súhlasíte s ukladaním súborov cookie na vašom počítači / zariadení. Nastavenia cookies môžete zmeniť v nastavení vášho prehliadača.

Úvod » Karty do tachografov

Karty do tachografov


Oznam k príjmu žiadostí o tachografové karty

 

Žiadosti k vydávaniu kariet vodičov a podnikových kariet do digitálnych / inteligentných tachografov vrátane poštových poukážok s variabilným číslom musia byť predtlačené dokumenty, ktoré nie je možné poslať poštou alebo e-mailom. Predtlačené žiadosti a poštové poukážky vydávame na našej adrese Stará Vajnorská 3 Bratislava v čase od 7:30 do 16:00 hod. Vyplnené žiadosti aj s uhradenými poštovými poukážkami prijímame v čase od 8:30 do 15:30 hod. Za nasledujúcim odsekom sú ďalšie dôležité pokyny k vydávaniu tachografových kariet.

Po prečitaní pokynov Váz pozývame na nahliadnutie do našej ponuky na tejto web stránke. Ponúkame nie len tachografy, ale aj rôzne systémy a spôsoby sťahovania, archivácie a vyhodnocovania dát z tachografov a kariet vodičov. Ponúkame aj SMART riešenia, ktoré prispievajú k uľahčeniu práce vodičov. Pomáhajú vodičom sledovať čas práce vo vozidle tak, aby nemali žiadne náhodné prekročenia prestávok, času jázd a denných odpočinkov, čoho dôsledkom sú pokuty.

Pred podaním žiadosti o kartu vodiča a/alebo podniku si pozorne prečítajte pokyny, ktoré sú popísané na zadnej strane predtlačených žiadostí, ktorých vzory si môžete stiahnúť na týchto odkazoch.

- Pokyny_ku_karte_vodica.pdf
- Pokyny_ku_karte_podniku.pdf


Postup na vydanie karty vodiča, v prípade úhrady správneho poplatku zo strany zamestnávateľa.

- POSTUP_na_vydanie_TACHO_karty_na_firmu.pdf

Pozor, ďalej uvedené žiadosti sú len vzorové a ich výtlačky nie je možné použiť na podanie žiadosti o vydanie karty vodiča a /alebo podniku.


- Vzor_ziadosti_o_kartu_podniku.pdf
- Vzor_ziadosti_o_kartu_vodica.pdf


Pred podaním žiadosti o kartu vodiča a/alebo podniku je potrebné, aby ste si originály žiadostí vyzdvihli v jednom zo zberných miest na Slovensku. Pri preberaní originálu žiadosti nezabudnite na to, že musíte obdržať aj poštovú poukážku s jedinečným variabilným symbolom. Z bezpečnostných dôvodov žiadosť o kartu vodiča musí podať osobne vodič a žiadosť o kartu podniku osobne majiteľ podniku, alebo ním splnomocnená osoba. Pozor, podpis na splnomocnení musí byť overený notárom. Vaše údaje v žiadosti musia byť vyplnené čitateľne (nesmie sa škrtať).

V prípade karty vodiča k žiadosti musíte priložiť aj fotografiu, vodičský preukaz a ďalšie doklady podľa pokynov uvedených na zadnej strane žiadosti. Pozor na doklady potrebné aj pri podaní žiadosti o podnikovú kartu. Bez potvrdenia o úhrade poplatku za kartu vodiča a/alebo podniku, ako aj bez splnenia požiadaviek na zadnej strane žiadostí nie je možné ich prevzatie k spracovaniu.

Ešte dačo k tachografom

Európska únia (pred tým Európske spoločenstvo) a v nadväznosti na to AETR štáty si prostredníctvom záznamových zariadení (ďalej len tachografov) vytvorili jednotný systém na zaznamenávanie pracovných aktivít vodičov (jazda / prestávka / odpočinok / pohotovosť / ostatné práce), prejdenú dráhu a rýchlosť motorového vozidla za účelom kontroly dodržiavania sociálnej legislatívy podľa nariadenia Európskeho parlamentu a Rady 561/2006/ES (pred tým podľa nariadenia Rady 3820/85/EHS) v znení ďalších predpisov. Týmito legislatívnymi krokmi sa docielil súlad viacerých právnych predpisov v sociálnej oblasti, ktoré sa týkajú cestnej dopravy a ktoré slúžia k harmonizácii a k vytvoreniu rovnakých podmienok hospodárskej súťaže v oblasti dopravy za účelom zlepšenia pracovných podmienok a zabezpečenia bezpečnosti na pozemných komunikáciách.


Digitálny tachograf DTCO

DTCO


Vstupom do 21. storočia sa v Európe vytvorili všetky predpoklady na zavedenie digitálnej technológie aj do oblasti tachografov. Tým sa vytvorila cesta pre úplne novú generáciu zariadení, ktoré nahradili dovtedy používané analógové tachografy. Digitálny tachograf má tvar a rozmer autorádia. Okrem displeja, miesta na vkladanie tachografových kariet a ovládacích tlačidiel je vybavený aj termotlačiarňou. Bez vloženej karty vodiča, okrem niektorých legislatívnych výnimiek, vodič technicky môže uskutočniť jazdu, ale ide o priestupok, keď že jeho jazda sa nezaznamenáva na jeho osobnej karte vodiča. Aj keď je digitálny tachograf vybavený s termotlačiarňou, tak tieto výtlačky neplnia ten istý účel, ako záznamové listy u analógových tachografov a preto tieto výtlačky nie je možné použiť ku archivácii. V prípade digitálnych tachografov sa údaje o činnostiach a o prevádzke zaznamenávajú nie len na karte vodičov, ale aj v samotnom digitálnom tachografe. Karty vodičov sú v podstate záznamové listy v novom poňatí. Pri digitálnych tachografoch ide o záznam na dvoch samostatných pamäťových médiách. Na kartách vodičov sa zaznamenávajú len údaje vodiča (vlastníka karty) a v digitálnych tachografoch sa zaznamenávajú údaje všetkých vodičov, ktorých karty boli použité v digitálnom tachografe. V prípade analógových tachografov sa údaje zaznamenávajú od času prvého vloženia záznamového listu do uplynutia 24 hod. V prípade digitálnych tachografov je 24 hod. záznam viazaný na jeden deň, ktorý začína o 00.00 hod. a končí o 24.00 hod. Pokiaľ pracovná aktivita vodiča prechádza cez polnoc, tak sa jej prvá časť nachádza v prvom dni (na výtlačku z tohto dňa) a jej druhá časť sa nachádza v druhom dni (na výtlačku z druhého dňa). Digitálny tachograf sa od doteraz používaných analógových tachografov líši aj záznamom nie v miestnom, ale v UTC čase (Universal Time Coordinated), t.j. v čase nulového pásma. V digitálnom tachografe sa údaje zaznamenávajú v jeho veľkokapacitnej pamäti. Pamäť digitálneho tachografu má kapacitu 365 dní. Po zaplnení kapacity digitálneho tachografu sa najstaršie údaje postupne prepisujú novými. Pokiaľ dôjde k prepisu týchto údajov bez ich predchádzajúceho stiahnutia, tak sa to považuje za priestupok. Údaje z digitálnych tachografov sa musia sťahovať najneskôr každé 3 mesiace od ich posledného prenosu. V prípade sťahovania sa údaje z digitálneho tachografu iba kopírujú. Od 15.06.2019 sa digitálne tachografy nahradili inteligentným tachografom.


Karty vodičov a podniku vydané cca od 15.06.2019 sú kompatibilné s digitálnymi aj inteligentnými tachografmi. Ku tachografom ponúkame komplexné služby už 30 rokov čo sa týka ich predaja / montáže / servisu / overenia treťou stranou / sťahovania / prenosu / archivácie / vyhodnocovania dát vrátane kariet vodičov. Všetky služby ku tachografom zabezpečujeme v súlade s legislativou SR.

Mjc5NzI